• Mogilno Sport
  • Mogilno Sport
  • Mogilno Sport

OFERTA PRACY – KONSERWATOR

MOGILNO SPORT Sp. z o.o. poszukuje osoby na stanowisko
KONSERWATOR Krytej Pływalni w Mogilnie

 Charakterystyka stanowiska:

Obsługa i nadzór urządzeń, w tym utrzymanie właściwych parametrów urządzeń uzdatniania wody, pomp, central wentylacyjnych i filtrów. Odpowiedzialność za utrzymanie ciągłości pracy i standardy wody basenowej. Dbałość o stan instalacji i urządzeń. Dokonywanie drobnych napraw usterek mechanicznych oraz hydraulicznych. Prowadzenie prac porządkowo-konserwatorskich wewnątrz i na zewnątrz obiektu. Praca w ruchu ciągłym.

Wymagania:
– wykształcenie techniczne w zakresie zawodowym, lub średnim,
– umiejętności techniczne i remontowo-budowalne, umiejętności związane z eksploatacją urządzeń i instalacji,
– uprawnienia ciepłownicze, energetyczne w zakresie eksploatacji,
– stan zdrowia pozwalający na pracę na wysokości,
– chęć podnoszenia kwalifikacji zawodowych,
– samodzielność i odpowiedzialność,
– punktualność,
– rzetelność przy wykonywaniu obowiązków służbowych,
– umiejętność pracy w zespole,
– gotowości do pracy w systemie zmianowym,
– mile widziane doświadczenie na podobnym stanowisku.

Oferujemy:
– umowa o pracę,
– możliwość podnoszenia kwalifikacji zawodowych,
– przyjazny zespół i warunki pracy,
– atrakcyjny fundusz socjalny.

Zainteresowanych kandydatów spełniających powyższe warunki prosimy o składanie dokumentów (list motywacyjny, CV, kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie kandydata oraz dotychczasowe doświadczenie zawodowe, ukończone kursy itp., oświadczenie kandydata o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia pracy na tym stanowisku, oświadczenie o niekaralności, oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych, zgoda na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacyjnych) pod adresem Mogilno Sport Sp. z o.o., ul. Grobla 1b, 88-300 Mogilno lub na adres e-mail: mogilnosport@mogilnosport.pl

 Termin składania zgłoszeń: 10.09.2021 rok

W liście motywacyjnym prosimy o dopisanie następującej klauzuli:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu tej oraz przyszłych rekrutacji (zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO)).”

Mogilno Sport

Hala Widowiskowo - Sportowa

Mogilno Sport Sp. z o.o.

ul. Grobla 1b, 88-300 Mogilno

tel. recepcja: +48 52 554  23 16

tel. sekretariat: +48 52 554  23 16 wew. 107

tel. kręgielnia: +48 52 554 23 54

faks: +48 52 554 04 88

e-mail: mogilnosport@mogilnosport.pl