• Mogilno Sport
 • Mogilno Sport
 • Mogilno Sport

PLAŻA w Wiecanowie

Zapraszamy na plażę w Wiecanowie. Kąpielisko nad jeziorem Wiecanowskim od dnia 27 czerwca do dnia 31 sierpnia br. czynne będzie codziennie. Wstęp i przebywanie na terenie – zgodnie z zasadami Regulaminu. Wstęp jest bezpłatny, a obiekt ogólnodostępny w godzinach od 8:00 do 22:00. Nad bezpieczeństwem kąpiących się czuwać będą wykwalifikowani ratownicy wodni w godzinach od 10:00 do 20:00. Wypożyczalnia sprzętów pływających i leżaków czynna jest od 10:00 do 18:00.

Na terenie obiektu znajdują się:

 • 3 boiska do siatkowej piłki plażowej,
 • wypożyczalnia kajaków i rowerów wodnych oraz leżaków,
 • sklepik,
 • plac zabaw,
 • toalety typu TOI TOI,
 • mały slip,
 • stojaki na rowery,
 • parking z wydzielonymi miejscami dla osób niepełnosprawnych.

Apelujemy o przestrzeganie zaleceń GIS.
OSOBY KORZYSTAJĄCE Z KĄPIELISK I MIEJSC OKAZJONALNIE WYKORZYSTYWANYCH DO KĄPIELI – ZALECENIA:

 • Należy zachowywać dystans społeczny i minimalną odległość od osób postronnych zgodnie z obowiązującymi regulacjami prawa na całym obszarze obiektu, także podczas kąpieli w wodzie, jak również w czasie oczekiwania na wejście na teren kąpieliska (z wyłączeniem osób wspólnie zamieszkujących).
 • Należy unikać zatłoczonych plaż/miejsc lub zgromadzeń na terenie kąpieliska.
 • Należy stosować środki ochrony zgodnie z regulacjami obowiązującego prawa.
 • Zaleca się szczególnie staranne zasłanianie ust i nosa (z użyciem chusteczki) podczas kaszlu i kichania.
 • Należy korzystać z własnego sprzętu turystycznego, przyborów toaletowych (koce, pledy, leżaki, maty, ręczniki, sprzęt do nauki lub ułatwienia pływania, sprzęt ochronny).
 • Zaleca się szczególną dbałość o higienę rąk – częste mycia rąk wodą z mydłem oraz/lub ich dezynfekcja, po skorzystaniu z toalety, także po kontakcie z wszelkimi powierzchniami/urządzeniami publicznego użytku.
 • Należy zachowywać czystość w otoczeniu, wyrzucać odpady do właściwych pojemników, zgodnie z zasadami segregacji o ile to możliwe.
 • Nie należy korzystać z kąpielisk w przypadku złego samopoczucia i podwyższonej ciepłoty ciała, infekcji oraz objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną.

Mogilno Sport

Hala Widowiskowo - Sportowa

Mogilno Sport Sp. z o.o.

ul. Grobla 1b, 88-300 Mogilno

tel. recepcja: +48 52 554  23 16

tel. sekretariat: +48 52 554  23 16 wew. 107

tel. kręgielnia: +48 52 554 23 54

faks: +48 52 554 04 88

e-mail: mogilnosport@mogilnosport.pl