• Mogilno Sport
  • Mogilno Sport
  • Mogilno Sport

AKTUALNE ZASADY I OGRANICZENIA

Prosimy o zapoznanie się z zasadami korzystania z obiektów sportowych i rekreacyjnych obowiązującymi od dnia 15 grudnia 2021 roku.

Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 grudnia 2021 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii, wprowadzony został 30% limit osób przebywających, między innymi, na terenie obiektów sportowych i rekreacyjnych. Do ustanowionych w rozporządzeniu limitów liczby osób „nie wlicza się osób zaszczepionych przeciwko COVID-19, pod warunkiem okazania przez te osoby unijnego cyfrowego zaświadczenia COVID lub zaświadczenia o szczepieniu, o wyniku testu i o powrocie do zdrowia w związku z COVID-19 uznawanego za równoważne z zaświadczeniami wydawanymi zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2021/953 z dnia 14 czerwca 2021 r. w sprawie ram wydawania, weryfikowania i uznawania interoperacyjnych zaświadczeń o szczepieniu, o wyniku testu i o powrocie do zdrowia w związku z COVID-19 (unijne cyfrowe zaświadczenie COVID) w celu ułatwienia swobodnego przemieszczania się w czasie pandemii COVID-19”.

Limit liczby osób przebywających na terenie:
Krytej Pływalni w Mogilnie wynosi 30 osób,
Krytego Lodowiska w Mogilnie wynosi 15 osób,
Kręgielni w Mogilnie wynosi 15 osób.
Osoby posiadające zaświadczenie, o którym mowa w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 14 grudnia 2021 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii, prosimy o jego okazanie w kasie przy wejściu do obiektu. W limit nie wliczają się osoby, którym zweryfikowano certyfikat.

Osoby przebywające na terenie obiektów zobowiązane są do stosowania obowiązujących przepisów. W holu obiektów, szatniach oraz pozostałych przestrzeniach wspólnych obowiązują zasady noszenia maseczek (zasłania ust i nosa) i utrzymywania dystansu minimum 1,5 metra pomiędzy poszczególnymi osobami oraz dezynfekcji rąk. Zachęcamy do dokonywania płatności kartami płatniczymi.

Podstawa prawna: Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 grudnia 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii.

Mogilno Sport

Hala Widowiskowo - Sportowa

Mogilno Sport Sp. z o.o.

ul. Grobla 1b, 88-300 Mogilno

tel. recepcja: +48 52 554  23 16

tel. sekretariat: +48 52 554  23 16 wew. 107

tel. kręgielnia: +48 52 554 23 54

faks: +48 52 554 04 88

e-mail: mogilnosport@mogilnosport.pl