• Mogilno Sport
  • Mogilno Sport
  • Mogilno Sport

CZYTNIK KART MOGILNO SPORT

Informujemy, że w holu Krytej Pływalni znajduje się czytnik Kart Mogilno Sport. Po przyłożeniu Karty Mogilno Sport do czytnika, na wyświetlaczu pojawi się komunikat z datą ważności Karty oraz dostępnymi środkami, co pozwala na lepsze rozplanowanie pobyty w Pływalni, Centrum Masażu oraz Grocie Solnej. Zachęcamy do korzystania z czytnika i sprawdzania czy Karta jest aktywna, czy wystarczy środków na korzystanie z wybranej aktywności lub rekreacji. Przypominamy, że środki zgromadzone na koncie przypisanym do Karty Mogilno Sport, należy wykorzystać w okresie 12 miesięcy, licząc od daty zakupu i doładowania konta w systemie na kwotę minimum 100 zł. Minimalne doładowanie Karty wynosi 50 zł i przedłuża okres jej ważności o 12 miesięcy, licząc od daty doładowania. Niewykorzystane środki na koncie nie podlegają zwrotowi. Regulamin dostępny jest w punkcie obsługi kasowej i na stronie www.mogilnosport.pl.
Karta Mogilno Sport upoważnia do 10% rabatu na usługi sportowe i rekreacyjne świadczone przez Mogilno Sport Sp. z o.o. od stawek obowiązujących w Cennikach.

Mogilno Sport

Hala Widowiskowo - Sportowa

Mogilno Sport Sp. z o.o.

ul. Grobla 1b, 88-300 Mogilno

tel. recepcja: +48 52 554  23 16

tel. sekretariat: +48 52 554  23 16 wew. 107

tel. kręgielnia: +48 52 554 23 54

faks: +48 52 554 04 88

e-mail: mogilnosport@mogilnosport.pl