• Mogilno Sport
  • Mogilno Sport
  • Mogilno Sport

Komunikat o jakości wody basenowej Krytej Pływalni w Mogilnie

Woda na Krytej Pływalni w Mogilnie spełnia wymagania określone w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 roku w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach.

KomunikatJakoscWodyPlywalniaMogilno

Mogilno Sport

Hala Widowiskowo - Sportowa

Mogilno Sport Sp. z o.o.

ul. Grobla 1b, 88-300 Mogilno

tel. recepcja: +48 52 554  23 16

tel. sekretariat: +48 52 554  23 16 wew. 107

tel. kręgielnia: +48 52 554 23 54

faks: +48 52 554 04 88

e-mail: mogilnosport@mogilnosport.pl