• Mogilno Sport
  • Mogilno Sport
  • Mogilno Sport

Komunikat o jakości wody basenowej

Informujemy, że woda na pływalni spełnia wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Zdrowia w zakresie wymagań jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach z dnia 09.11.2015r. (Dz.U. z 2015r. poz. 2016).
Komunikat nr 1 z dnia 01.08.2018 roku o jakości wody basenowej:
komunikat01082018ojakosciwodybasenowejKP_MogilnoSport

Mogilno Sport

Hala Widowiskowo - Sportowa

Mogilno Sport Sp. z o.o.

ul. Grobla 1b, 88-300 Mogilno

tel. recepcja: +48 52 554  23 16

tel. sekretariat: +48 52 554  23 16 wew. 107

tel. kręgielnia: +48 52 554 23 54

faks: +48 52 554 04 88

e-mail: mogilnosport@mogilnosport.pl