• Mogilno Sport
  • Mogilno Sport
  • Mogilno Sport

OFERTA PRACY – GŁÓWNA KSIĘGOWA/GŁÓWNY KSIĘGOWY

Mogilno Sport Sp. z o.o. poszukuje osoby na stanowisko
GŁÓWNA KSIĘGOWA/GŁÓWNY KSIĘGOWY

 Charakterystyka stanowiska:

Prowadzenie pełnej księgowości spółki zgodnie z obowiązującymi przepisami i polityką rachunkowości. Sporządzanie sprawozdań finansowych zgodnie z wymogami ustawy
o rachunkowości. Nadzór nad prawidłowym obiegiem dokumentów księgowych w spółce oraz odpowiedzialność za księgi rachunkowe. Nadzór nad całokształtem zagadnień podatkowych
i umiejętność dostosowywania się do zachodzących zmian w przepisach podatkowo-księgowo-rachunkowych. Sporządzanie wszelkich niezbędnych deklaracji podatkowych (m. in. JPK_VAT, VAT, PIT). Odpowiedzialność za procedurę potwierdzania sald z kontrahentami, rozliczanie inwentaryzacji aktywów spółki, nadzór nad wszystkimi ewidencjami księgowymi.

Wymagania:
– wykształcenie wyższe kierunkowe w zakresie rachunkowości, finansów lub ekonomii,
– minimum 3 letnie doświadczenie na stanowisku Głównego Księgowego,
– praktyczna znajomość zasad rachunkowości oraz prawa podatkowego,
– umiejętność analizy danych finansowych i operacyjnych,
– dokładność, skrupulatność i terminowość w realizacji wykonywanych zadań,
– umiejętność pracy w zespole oraz organizacji pracy,
– umiejętność podejmowania decyzji oraz samodzielność w wykonywaniu powierzonych zadań,
– umiejętność analitycznego myślenia,
– bardzo dobra znajomość pakietu MS Office w tym Excel.

Oferujemy:
– umowa o pracę,
– możliwość rozwoju zawodowego,
– przyjazny zespół i warunki pracy,
– atrakcyjny fundusz socjalny.

Zainteresowanych kandydatów spełniających powyższe warunki prosimy o składanie dokumentów (list motywacyjny, CV, kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie kandydata oraz dotychczasowe doświadczenie zawodowe, ukończone kursy itp., oświadczenie kandydata o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia pracy na tym stanowisku, oświadczenie o niekaralności, oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych, zgoda na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacyjnych) pod adresem Mogilno Sport Sp. z o.o., ul. Grobla 1b, 88-300 Mogilno lub na adres e-mail: mogilnosport@mogilnosport.pl

 Termin składania zgłoszeń: 18.02.2022 rok

W liście motywacyjnym prosimy o dopisanie następującej klauzuli:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu tej oraz przyszłych rekrutacji (zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO)).”

Mogilno Sport

Hala Widowiskowo - Sportowa

Mogilno Sport Sp. z o.o.

ul. Grobla 1b, 88-300 Mogilno

tel. recepcja: +48 52 554  23 16

tel. sekretariat: +48 52 554  23 16 wew. 107

tel. kręgielnia: +48 52 554 23 54

faks: +48 52 554 04 88

e-mail: mogilnosport@mogilnosport.pl