• Mogilno Sport
  • Mogilno Sport
  • Mogilno Sport

UMIEM PŁYWAĆ

Od połowy marca w Krytej Pływalni realizowany jest Program powszechnej nauki pływania „Umiem pływać”. 140 uczniów klas I – III ze szkół podstawowych z Mogilna, Dąbrowy, Jezior Wielkich oraz Trzemeszna bierze udział w projekcie, którego celami są:
– aktywizacja fizyczna dzieci szkolnych,
– nabycie podstawowych umiejętności pływania,
– profilaktyka wad postawy oraz nadwagi i otyłości.
Program zakłada systematyczny i powszechny udział dzieci w pozalekcyjnych oraz  pozaszkolnych zajęciach sportowych. Program potrwa do 29 maja br.

Operatorem wojewódzkim Programu „Umiem Pływać” jest Kujawsko – Pomorski Związek Pływacki.
Program jest realizowany ze środków pochodzących z Ministerstwa Sportu i Turystyki oraz Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Mogilno Sport

Hala Widowiskowo - Sportowa

Mogilno Sport Sp. z o.o.

ul. Grobla 1b, 88-300 Mogilno

tel. recepcja: +48 52 554  23 16

tel. sekretariat: +48 52 554  23 16 wew. 107

tel. kręgielnia: +48 52 554 23 54

faks: +48 52 554 04 88

e-mail: mogilnosport@mogilnosport.pl