• Mogilno Sport
  • Mogilno Sport
  • Mogilno Sport

Zapraszamy do korzystania z oferty Krytej Pływalni w Mogilnie

Serdecznie zapraszamy do korzystania z oferty Krytej Pływalni w Mogilnie.

Na podstawie wytycznych dla funkcjonowania basenów i saun w trakcie epidemii SARS-CoV-2 w Polsce, wydanych przez Ministerstwo Rozwoju i Główny Inspektorat Sanitarny, informujemy o następujących zmianach w funkcjonowaniu i korzystaniu z usług Krytej Pływalni w Mogilnie:

– Liczba osób jednoczasowo korzystających z obiektu nie może przekraczać 50% maksymalnego obciążenia.

– Maksymalnie z jednego toru mogą korzystać 4 osoby jednocześnie.

– Obowiązkowe jest zachowanie niezbędnego dystansu 2-metrowej odległości pomiędzy osobami stojącymi w kolejce oraz w otoczeniu pływalni, tj.: szatni, przebieralni, toalet, natrysków, brodzika.

– Obowiązkowa jest dezynfekcja rąk przez użytkowników przy wejściu na teren obiektu.

– Obowiązkowe jest przestrzeganie zasad higieny użytkowników na pływalniach – obowiązkowa i staranna kąpiel oraz umycie całego ciała pod natryskiem przed wejściem do hali basenowej. Przestrzeganie ścisłego rozdziału strefy obutej i bosej, przejście do hali basenowej przez brodzik do płukania stóp.

– W przypadku małych niecek i jacuzzi, gdy nie ma możliwości zachowania dystansu społecznego zaleca się – korzystanie z nich pojedynczo lub w kilka osób pozostających we wspólnie zamieszkujących.

– Obowiązkowe jest noszenie osłon ust i nosa przez użytkowników z wyłączeniem kąpieli i pływania w basenie – osłona ust i nosa powinna być zdjęta i pozostawiona wraz z ubraniem w przebieralni, z której należy bezpośrednio udać się pod natrysk i poprzez brodzik przejść do basenu. Ubierając się po kąpieli należy ponownie założyć osłonę ust i nosa w pomieszczeniu przebieralni.

– Ograniczenie pobytu w obiekcie do czasu kąpieli w basenie i przebrania się.

Ograniczenie działalności saun:

– Ograniczenie liczby osób korzystających w jednym czasie z saun do 50% maksymalnej zajętości.

– Obowiązkowe jest korzystanie z saun boso, bez okrycia wierzchniego za wyjątkiem ręcznika (drzwi do sauny muszą pozostać zamknięte w celu utrzymania żądanej temperatury).

– Brak konieczności zakładania maseczki w saunie.

Apelujemy o przestrzeganie zaleceń i stosowanie się do wytycznych.

Mogilno Sport

Hala Widowiskowo - Sportowa

Mogilno Sport Sp. z o.o.

ul. Grobla 1b, 88-300 Mogilno

tel. recepcja: +48 52 554  23 16

tel. sekretariat: +48 52 554  23 16 wew. 107

tel. kręgielnia: +48 52 554 23 54

faks: +48 52 554 04 88

e-mail: mogilnosport@mogilnosport.pl