• Mogilno Sport
  • Mogilno Sport
  • Mogilno Sport

Zasady korzystania z obiektów sportowych

Od dnia 26 kwietnia br., zgodnie z obowiązującymi regulacjami możliwe jest:

  • uprawianie sportu w obiektach sportowych na świeżym powietrzu – przy zachowaniu limitu do 25 osób (zarówno dzieci i młodzieży, jak i dorosłych) – bieżnia lekkoatletyczna i boisko na Stadionie Miejskim im. Michała Olszewskiego, siłownia zewnętrzna i boiska treningowe przy Hali Widowiskowo -Sportowej, boiska do siatkówki plażowej przy Krytej Pływalni, boisko wielofunkcyjne przy Krytej Pływalni, Orliki przy ulicy Mickiewicza i 11Listopada/Morelowa,
  • uczestnictwo dzieci i młodzieży we współzawodnictwie sportowym prowadzonym przez odpowiedni polski związek sportowy (zarówno w obiektach zamkniętych, jak i na otwartym powietrzu oraz bez limitu osób).

Działalność pozostałych obiektów sportowych: Hala Widowiskowo – Sportowa I Kryta Pływalnia, nadal jest ograniczona. Z obiektów sportowych zarządzanych przez Mogilno Sport sp. z o.o. mogą korzystać jedynie zawodnicy pobierający stypendium sportowe, o którym mowa w ustawie z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie, zawodnicy będący członkami kadry narodowej polskich związków sportowych w sportach olimpijskich lub reprezentacji olimpijskiej , lub reprezentacji paraolimpijskiej, lub uprawiający sport w ramach ligi zawodowej w rozumieniu tej ustawy, lub dzieci i młodzież uczestnicząca we współzawodnictwie sportowym prowadzonym przez odpowiedni polski związek sportowy.

Osoby uprawnione do korzystania z obiektów zobowiązane są do dostosowania się do obowiązujących przepisów, utrzymania dystansu minimum 1,5m od innych osób, dezynfekcji rąk oraz zakrywania ust i nosa w holu, przebieralniach, szatniach.

Podstawa prawna: Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 kwietnia 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii.

Godziny otwarcia obiektów sportowych na świeżym powietrzu:

  •  Orliki przy ulicy Mickiewicza i 11 Listopada/Morelowa czynne od poniedziałku do niedzieli w godzinach 13:00-21:00.
  • Bieżnia lekkoatletyczna na Stadionie Miejskim im. Michała Olszewskiego przy ulicy Mickiewicza czynna od poniedziałku do niedzieli w godzinach 8:00-21:00.
  • Boisko wielofunkcyjne przy Krytej Pływalni w Mogilnie ulica J. Trzcińskiego 2 czynne od poniedziałku do niedzieli w godzinach 7:00-22:00.
  • Siłownia zewnętrza przy Hali Widowiskowo-Sportowej w Mogilnie ulica Grobla 1b.

Mogilno Sport

Hala Widowiskowo - Sportowa

Mogilno Sport Sp. z o.o.

ul. Grobla 1b, 88-300 Mogilno

tel. recepcja: +48 52 554  23 16

tel. sekretariat: +48 52 554  23 16 wew. 107

tel. kręgielnia: +48 52 554 23 54

faks: +48 52 554 04 88

e-mail: mogilnosport@mogilnosport.pl