• Mogilno Sport
  • Mogilno Sport
  • Mogilno Sport

Cennik

CENNIK POBYTU W STREFIE NALICZANIA CZASOWEGO

Bilet grupowy – przysługuje grupie od 15 osób z opiekunem, niezależnie od grupy wiekowej. Upoważnia do korzystania z niecki sportowej, rekreacyjnej, zjeżdżalni i jacuzzi.

Wejścia bezpłatne – dla dzieci do lat 6, opiekunów grup zorganizowanych (1 opiekun na 15 osób), opiekuna osoby niepełnosprawnej.

Przekroczenie czasu – w przypadku przekroczenia czasu pobytu, naliczana jest dopłata do biletu w cyklu minutowym.

Karta Mogilno Sport – Karta ważna przez okres 6 miesięcy, licząc od daty zakupu i pierwszego doładowania konta przypisanego do karty kwotą 100 zł. Każde kolejne doładowanie konta w systemie przedłuża ważność środków na koncie o:
1. 50 zł – 3 miesiące,
2. 60 zł – 4 miesiące,
3. 70 zł – 5 miesięcy,
4. 80 zł i więcej – 6 miesięcy.
Zgodnie z zapisami 
REGULAMINU DLA UŻYTKOWNIKÓW INDYWIDUALNYCH KARTY MOGILNO SPORT punkt 6 „środki zgromadzone na koncie należy wykorzystać w okresie 180 dni, licząc od daty zakupu i doładowania konta w systemie na kwotę minimum 100 zł” oraz punkt 7 „niewykorzystane środki na koncie nie podlegają zwrotowi”. 

REGULAMIN DLA UŻYTKOWNIKÓW INDYWIDUALNYCH KARTY MOGILNO SPORT 

Uwaga! Wejście do strefy saun wstrzymuje czas korzystania z niecek basenowych (opłata za korzystanie ze strefy saun naliczana jest niezależnie i zgodnie z cennikiem).

Mogilno Sport

Hala Widowiskowo - Sportowa

Mogilno Sport Sp. z o.o.

ul. Grobla 1b, 88-300 Mogilno

tel. recepcja: +48 52 554  23 16

tel. sekretariat: +48 52 554  23 16 wew. 107

tel. kręgielnia: +48 52 554 23 54

faks: +48 52 554 04 88

e-mail: mogilnosport@mogilnosport.pl