• Mogilno Sport
  • Mogilno Sport
  • Mogilno Sport

KARTA MOGILNO SPORT

Informujemy, że Mogilno Sport Sp. z o.o. wprowadziło zmiany w zakresie okresu wykorzystania środków zgromadzonych na Karcie Mogilno Sport. Okres wykorzystania zgormadzonych środków, po doładowaniu, został ujednolicony i wydłużony. Środki zgromadzone na koncie przypisanym do Karty Mogilno Sport, należy wykorzystać w okresie 12 miesięcy, licząc od daty zakupu i pierwszego doładowania konta w systemie kwotą w wysokości 100 zł. Kolejne doładowanie Karty kwotą 50 zł przedłuża okres jej ważności o 12 miesięcy, licząc od daty doładowania. Niewykorzystane środki na koncie nie podlegają zwrotowi. Regulamin dostępny jest na stronie www.mogilnosport.pl oraz przy punktach obsługi kasowej w obiektach: Hala Widowiskowo – Sportowa, Kryta Pływalnia, Kryte Lodowisko.

REGULAMIN DLA UŻYTKOWNIKÓW KARTY MOGILNO SPORT

Mogilno Sport

Hala Widowiskowo - Sportowa

Mogilno Sport Sp. z o.o.

ul. Grobla 1b, 88-300 Mogilno

tel. recepcja: +48 52 554  23 16

tel. sekretariat: +48 52 554  23 16 wew. 107

tel. kręgielnia: +48 52 554 23 54

faks: +48 52 554 04 88

e-mail: mogilnosport@mogilnosport.pl